Bibliotecario/a a media jornada en el Masnou

(texto en catalán extraído de la fuente original de la oferta)

L’institut d’ensenyament secundari cerca una persona per gestionar la biblioteca escolar.

- Gestió de préstec i catalogació de llibres - Vigilància de la biblioteca durant els dos patis - Compra, selecció i manteniment de la col•lecció - Tallers de recomanació de llibres i foment de la lectura - Formació a l’alumnat de batxillerat de com realitzar un treball de recerca: planificació, elecció del tema i fonts d’informació - Informació a l’alumnat de batxillerat dels Premis Extraordinaris de Batxillerat i els Premis de Treball de Recerca

Ver oferta original

Auxiliar de Biblioteca

¿Aún no tienes una titulación para acceder a estas ofertas de empleo privado? Infórmate