(texto en catalán)

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per al compliment de les seves finalitats…

Estudios mínimos

Grado – Grado en Información y Documentación

Experiencia mínima

Al menos 1 año

Requisitos mínimos

Formació acadèmica: Grau en Informació i Documentació o Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació.

Imprescindible: coneixements de catalogació, i, en concret, el codi de catalogació MARC 21

Valorable, programes: Sierra, Koha, etc.

Imprescindible: Ofimàtica a nivell avançat i entorn Office 365.

Valorable: coneixement en tractament de publicacions periòdiques.

Valorable: experiència en cerques d’informació especialitzades.

Imprescindible: Nivell C de català (oral i escrit). Demostrable.

Valorable experiència professional prèvia afí al lloc ofert.

Descripción

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per al compliment de les seves finalitats.

La seva missió és vetllar per la qualitat de les intervencions professionals, preservant i donant suport a la praxi de cada actuació, garantint als ciutadans l’òptima qualitat de l’atenció i el servei.

El COPC innova, desenvolupa i implementa serveis professionals competitius en consonància amb l’exercici de la professió, i fomentarà els avantatges derivats del pes de ser un col·lectiu. Es regirà pels valors legals i ètics en vigor, per les pautes que les Institucions determinin i les que la deontologia pròpia dictamini.

El COPC és la principal associació professional de la psicologia a Catalunya, promovent valors que ofereixin rellevància institucional i prestigiïn als seus membres, de manera que aquests trobin en el seu si, el millor suport pel creixement personal i professional.

Lloc de treball

Per entrar a treballar al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya de forma estable (6 mesos + 6 mesos + Indefinit), precisem incorporar una persona Tècnica en el departament de Biblioteca de la nostra Seu a Barcelona.

Actualment, degut a la situació de pandèmia, la jornada laboral es realitza parcialment de forma remota (teletreball), i parcialment de forma presencial.

A mida que es reprengui la normalitat, es passarà 100% a horari presencial.

La seva jornada serà complerta: 40 hores a la setmana de dilluns a divendres

Inicialment (i amb possibles canvis, segons l’avenç de la pandèmia), el seu horari serà:

-Dimarts i dijous, presencialment: de 9 a 14 i 14:30 a 18h (mitja hora de pausa per dinar 14-14.30h)

-Dilluns i dimecres, en remot: de 10 a 14:30 i 15:30 a 19h (una hora de pausa per dinar 14.30-15.30h)

-Divendres de 9 a 15h

En dependència de la Responsable del departament de Biblioteca, la seva missió serà la de realitzar les activitats dels serveis de les biblioteques del COPC, així com les que se’n deriven posant a l’abast dels col·legiats, precol·legiats i ciutadans, els recursos documentals i més actualitzats sobre Psicologia i ciències afins, per tal de contribuir al seu desenvolupament personal i professional.

Responsabilitats

Atenció a l’usuari presencial, telefònica o per correu electrònic sobre el funcionament dels diversos serveis que la Biblioteca ofereix, resolució de dubtes, consultes, etc.

Gestió del servei de préstec i les tasques derivades (altes, devolucions, gestió de morosos).

Atenció del Servei d’obtenció de Documents (atenció de sol·licituds, digitalització, etc.)

Atenció del Servei de Referència (cerques especialitzades, orientació al usuari, atenció de peticions).

Manteniment del fons bibliogràfic, col·laborant amb la selecció de recursos i continguts que més s’adaptin a les necessitats dels usuaris i a la disciplina del fons.

Tractament tècnic i bibliogràfic de la col·lecció, segons les normes i estàndards actuals, garantint l’accés als usuaris.

Participar en la formació d’usuaris en relació al funcionament dels serveis que la biblioteca ofereix, de les bases de dades especialitzades, així com d’altres recursos que la biblioteca posa a disposició dels col·legiats i col·legiades.

Gestió de l’hemeroteca: gestió de subscripcions, control d’arribada de números, catalogació.

Requisits

Formació acadèmica: Grau en Informació i Documentació o Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació.

Imprescindible: coneixements de catalogació, i, en concret, el codi de catalogació MARC 21

Valorable, programes: Sierra, Koha, etc.

Imprescindible: Ofimàtica a nivell avançat i entorn Office 365.

Valorable: coneixement en tractament de publicacions periòdiques.

Valorable: experiència en cerques d’informació especialitzades.

Imprescindible: Nivell C de català (oral i escrit).

Oferta Original

 

 

Auxiliar de Biblioteca

¿Aún no tienes una titulación para acceder a estas ofertas de empleo privado? Infórmate